Cách tìm RSS Feed trang blogspot


Blogspot là một nền tảng blog nổi tiếng của Google. Tuy nhiên khi bạn muốn tìm nguồn cấp rss của trang blog của bạn thì bạn có thể tìm ở đâu? Dưới đây mình xin hướng dẫn lại các bạn.

Full Site Feed
Atom 1.0

http://blogname.blogspot.com/feeds/posts/default

RSS 2.0:

http://blogname.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss

Comments-only Feed
Atom 1.0:

http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default

RSS 2.0: 

http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=rss

Label-specific Site Feed
Atom 1.0:

http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default/-/labelname

RSS 2.0:

http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=rss/-/labelname

Individual Post Comment Feed
Atom 1.0:

http://blogname.blogspot.com/feeds/postId/comments/default

RSS 2.0:

http://blogname.blogspot.com/feeds/postId/comments/default?alt=rss
Cách tìm RSS feed trang blogger

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn