Lợi và hại khi sử dụng ChatGPT

Tờ SCMP đã yêu cầu ChatGPT viết một trích dẫn khoa học mà không cung cấp dữ liệu, chatbot trả kết quả nhưng kèm ghi chú “k…