Hướng dẫn hủy Apple TV+ trên iPhone

Để hủy dịch vụ Apple TV+ trước khi hết thời hạn miễn phí, người dùng iPhone cần vào ứng dụng App Store và thực hiện một số bước theo hướng dẫn.

Sẽ có nhiều trường hợp người dùng được trải nghiệm miễn phí gói truyền hình số Apple TV+, nhưng chưa thực sự muốn trả phí trong giai đoạn tiếp theo. Lúc đó, người dùng cần hủy dịch vụ Apple TV+ trước khi hết thời hạn miễn phí. Thao tác hủy có thể được thực hiện trên iPhone.

Cách hủy Apple TV+ trên iPhone

Để hủy Apple TV+, người dùng iPhone vào ứng dụng App Store, sau đó chọn ảnh đại diện hồ sơ trên góc phải.

Hướng dẫn hủy Apple TV+ trên iPhone
Người dùng iPhone vào ứng dụng App Store, chọn ảnh đại diện hồ sơ trên góc phải.

Người dùng vào tiếp Subscriptions => Apple TV+.

Hướng dẫn hủy Apple TV+ trên iPhone
Vào tiếp Subscriptions.


Nguồn: Vietbao

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn