Cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội

Trước thời điểm chính thức mở hệ thống đăng ký tuyển sinh Sở GD&ĐT thành phố đã yêu cầu các phòng Giáo dục rà soát lại số lượng chỉ tiêu theo kế hoạch tuyển sinh đã được UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt của từng cấp học: Mầm non 5 tuổi tuyển mới, lớp 1, lớp 6; rà soát lại 100% dữ liệu phân tuyến tuyển sinh của các trường, đảm bảo đủ, chính xác theo tuyến tuyển sinh đã được UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt.

Các phòng GD&ĐT còn có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và hướng dẫn những cơ sở giáo dục trên địa bàn cập nhật lại thông tin học sinh (nếu có sai sót); đồng thời hướng dẫn phụ huynh học sinh tra cứu thông tin tuyển sinh trên hệ thống tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Các trường cần đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, nhân sự và điều kiện cho việc vận hành chính thức hệ thống tuyển sinh trực tuyến đầu cấp, như: phòng tuyển sinh, máy tính, máy in, quy trình, phân công cụ thể nội dung công việc, bố trí cán bộ trực tuyển sinh để hỗ trợ phụ huynh đăng ký tuyển sinh...

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý thêm: Tuyệt đối không được lấy lại mật khẩu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành đã được cấp cho học sinh. Trường hợp đã thay đổi mật khẩu, giáo viên chủ nhiệm phải hỗ trợ và cung cấp cho phụ huynh đảm bảo việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến bảo mật và thuận lợi.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã hướng dẫn cụ thể các phụ huynh về những bước đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh vào trường mầm non, lớp 1 và lớp 6:

Cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội

Vân AnhNguồn: Vietbao

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn