Cách liên kết tài khoản thu phí không dừng ePass với Viettel Money

Nếu liên kết, tiền để trong tài khoản Viettel Money sẽ được trừ trực tiếp khi xe qua trạm, và cũng có thể được dùng để mua sắm, thanh toán trực tuyến, hoặc rút ra tài khoản ngân hàng.

Đối với thẻ thu phí không dừng ePass của VDTC, người dùng có thể liên kết tài khoản trả phí qua trạm với hệ thống Viettel Money. Khi đó người dùng không cần nạp tiền vào tài khoản ePass, khi xe qua trạm hệ thống sẽ trừ tiền trực tiếp vào tài khoản Viettel Money.

Tiền để trong tài khoản Viettel Money có thể dễ dàng được dùng để mua sắm, thanh toán trực tuyến, hoặc rút ra tài khoản ngân hàng.

Cách liên kết tài khoản thu phí không dừng ePass với Viettel Money
Nguồn ảnh: epass-vdtc.com.vn.

Cách liên kết ePass trên ứng dụng Viettel Money

Trước hết, người dùng mở ứng dụng Viettel Money, sau đó chọn “Xem tất cả”. Tại thanh tìm kiếm, hãy nhập từ khóa "ePass" và chọn “Thu phí không dừng”.

Cách liên kết tài khoản thu phí không dừng ePass với Viettel Money
Người dùng mở ứng dụng Viettel Money, sau đó chọn “Xem tất cả”.
Cách liên kết tài khoản thu phí không dừng ePass với Viettel Money
Tại thanh tìm kiếm, hãy nhập từ khóa "ePass" và chọn “Thu phí không dừng”.

Bước tiếp theo, hãy bấm nút "Liên kết ngay". Người dùng cần nhập biển số xe hoặc số tài khoản ePass và chọn "Tiếp tục", rồi nhập số PIN và làm theo hướng dẫn.

Cách liên kết tài khoản thu phí không dừng ePass với Viettel Money
Hãy bấm nút "Liên kết ngay".
Cách liên kết tài khoản thu phí không dừng ePass với Viettel Money
Người dùng cần nhập biển số xe hoặc số hợp đồng ePass và chọn "Tiếp tục".

Cách liên kết Viettel Money trên ứng dụng ePass

Trên ứng dụng ePass, người dùng cũng có thể chọn ngay mục "Liên kết Viettel Money". Hãy đăng nhập bằng số điện thoại đăng ký tài khoản Viettel Money, chọn "Tiếp tục" và làm theo hướng dẫn.

Cách liên kết tài khoản thu phí không dừng ePass với Viettel Money
Trên ứng dụng ePass, người dùng cũng có thể chọn ngay mục "Liên kết Viettel Money".
Cách liên kết tài khoản thu phí không dừng ePass với Viettel Money
Hãy đăng nhập bằng số điện thoại đăng ký tài khoản Viettel Money, chọn "Tiếp tục" và làm theo hướng dẫn.

Anh HàoNguồn: Vietbao

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn