Chỉ thị 19 là gì?

 Chỉ thị 19/CT-TTg: “Chống dịch như chống giặc”

Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới được ban hành ngày 24.4.2020 và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chỉ thị 19 quy định, các cơ quan ban ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.


Mua test nhanh Covid chính hãng tại đây: MUA NGAY

Mua khẩu trang chính hãng tại đây: MUA NGAY

Mua dung dịch rửa tay khô chính hãng tại đây: MUA NGAY

Đồng thời thực hiện mục tiêu tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm với sự quản lý cụ thể của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch đồng thời với việc làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong; phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, được nới lỏng các biện pháp hạn chế để phục vụ phòng, chống dịch đã thực hiện phù hợp với diễn biến dịch bệnh; khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trên cơ sở bảo đảm kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là tại TP.HCM và Hà Nội


Mua test nhanh Covid chính hãng tại đây: MUA NGAY

Mua khẩu trang chính hãng tại đây: MUA NGAY

Mua dung dịch rửa tay khô chính hãng tại đây: MUA NGAY

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn