Sửa lỗi mô tả bài viết trùng lặp giữa thiết bị di động và máy tính là m=0, m=1 trong blogspot

 Sửa lỗi trùng lặp mô tả m=0,m=1 trong blogspot giúp blogspot tối ưu hơn.Vào bảng điều khiển blogger (Blogger Dashboard) >> Tùy chọn tìm kiếm (Search Preferences) >> Robots.txt tùy chỉnh (Custom robots.txt) Và thêm đoạn mã dưới đây vào form robots.txt

User-agent: Mediapartners-Google

Disallow:

User-agent: *

Disallow: /search?updated-min=

Disallow: /search?updated-max=

Disallow: /search/label/*?updated-min=

Disallow: /search/label/*?updated-max=

Disallow: /?m=0

Disallow: /?m=1

Allow: /

Sitemap: http://blog.thanbarber.com/feeds/posts/default?orderby=updated


Thay đổi blog.thanbarber.com thành site của bạn. 

Hy vọng tips nhỏ sửa lỗi trùng lặp mô tả m=0,m=1 trong blogspot này sẻ giúp ích cho mọi người. 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn