Cách gửi tin nhắn tự hủy trên Facebook Messenger

Để gửi tin nhắn tự hủy trên Messenger, trước hết người dùng cần mở phòng trò chuyện mã hóa, sau đó bấm biểu tượng đồng hồ báo thức cạnh khung nhập.

Ứng dụng Facebook Messenger hiện đã có tính năng thiết lập để tin nhắn tự thu hồi sau một khoảng thời gian định sẵn, tương tự như một số công cụ chat mới nổi. Tuy nhiên, tin nhắn tự thu hồi của Messenger hiện chỉ có trong phòng trò chuyện mã hóa.

Cài đặt tin nhắn tự xóa trên Messenger như thế nào?

Để gửi tin nhắn tự hủy, trước hết người dùng cần mở phòng trò chuyện mã hóa (xem hướng dẫn mở phòng trò chuyện mã hóa ở đây).

Quảng cáo

Theo cập nhật mới nhất, trong phòng trò chuyện mã hóa, cạnh khung nhập tin nhắn sẽ có biểu tượng đồng hồ báo thức. Hãy bấm để biểu tượng đó chuyển sang màu đỏ, và kéo chọn khoảng thời gian trước khi xóa tin nhắn.

Cách gửi tin nhắn tự hủy trên Facebook Messenger
Trong phòng trò chuyện mã hóa, cạnh khung nhập tin nhắn sẽ có biểu tượng đồng hồ báo thức. Hãy bấm để biểu tượng đó chuyển sang màu đỏ, và kéo chọn khoảng thời gian trước khi xóa tin nhắn.

Anh HàoNguồn: Vietbao

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn