Đăng ký làm căn cước công dân qua mạng ở đâu?

Thông qua Cổng dịch vụ công, người dân sẽ đăng ký thời gian, địa điểm làm thủ tục đề nghị cấp thẻ căn cước công dân.

Trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, cấp căn cước công dân là một dịch vụ công trực tuyến, dù không thể thay thế hoàn toàn việc ra làm trực tiếp. Thông qua Cổng dịch vụ công, người dân sẽ đăng ký thời gian, địa điểm làm thủ tục đề nghị cấp thẻ căn cước công dân.

Sau khi đăng ký trực tuyến, người dân sẽ được kiểm tra, đối chứng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp căn cước công dân và chỉnh sửa nếu cần thiết; sau đó mới tiến hành thu nhận vân tay, chụp ảnh chân dung của công dân. Căn cước công dân mẫu mới sẽ có gắn chip.

Đăng ký làm căn cước công dân qua mạng ở đâu?
Nguồn ảnh: bocongan.gov.vn.

Làm căn cước công dân online ở đâu?

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư (thực hiện tại cấp trung ương):
dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26054

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư (thực hiện tại cấp trung ương):
dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26100

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh):
dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26052

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh):
dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26095

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư (thực hiện tại cấp huyện):
dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26103

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư (thực hiện tại cấp huyện):
dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26102

Anh HàoNguồn: Vietbao

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn