Đăng ký tạm trú qua mạng ở đâu?

Đăng ký tạm trú là một dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, thay cho việc nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.

Hiện nay nhiều thủ tục hành chính đã có thể, và được khuyến khích, thực hiện qua mạng. Trong số đó, đăng ký tạm trú cũng là một dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, thay cho việc nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.

Hồ sơ đăng ký tạm trú cơ bản bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA); cùng giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Người dân chụp ảnh hoặc scan để đăng ký tạm trú trực tuyến.

Đăng ký tạm trú online ở đâu?

Địa chỉ đăng ký tạm trú trực tuyến là: dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26356. Ở đó người dân có thể xem chi tiết nhất các quy định về hồ sơ, lệ phí. Sau đó hãy bấm nút "Nộp hồ sơ" và điền thông tin đăng ký tạm trú.

Đăng ký tạm trú qua mạng ở đâu?
Địa chỉ đăng ký tạm trú trực tuyến là: dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26356. Sau đó hãy bấm nút "Nộp hồ sơ"
Đăng ký tạm trú qua mạng ở đâu?
Người dân điền thông tin đăng ký tạm trú và đính kèm hồ sơ để nộp.

Anh HàoNguồn: Vietbao

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn