Hướng dẫn tạo thư viện chia sẻ ảnh tự chọn trên iOS 16

Với tính năng Shared Library trên iOS 16, người dùng sẽ được lựa chọn chia sẻ ảnh nào, giữ riêng ảnh nào một cách thủ công.

iOS 16 sẽ hỗ trợ người dùng chia sẻ thư viện ảnh với 5 người khác, trong một thư mục gọi là Shared Library. Shared Library có thể cập nhật ngay ảnh và video mà bạn vừa quay chụp xong, đồng thời tất cả mọi người trong nhóm đều có thể thêm sửa xóa file.

Tất nhiên người dùng sẽ được lựa chọn chia sẻ ảnh nào, giữ riêng ảnh nào nếu cần. Bên dưới là hướng dẫn tạo Shared Library với phương thức chọn ảnh chia sẻ một cách thủ công.

Cách tạo thư viện chia sẻ ảnh tự chọn trên iOS 16 Shared Library

Trước hết người dùng cần vào mục "Settings" => "Photos" => "Shared Library" và bấm nút "Start Setup".

Hướng dẫn tạo thư viện chia sẻ ảnh tự chọn trên iOS 16
Vào mục "Photos".
Hướng dẫn tạo thư viện chia sẻ ảnh tự chọn trên iOS 16
Chọn "Shared Library".

Người dùng có thể chọn chia sẻ hết ảnh và video từ trước đến nay, hoặc chia sẻ theo bộ lọc tự động, hoặc tự chọn ảnh một cách thủ công. Nếu tự chọn ảnh, hãy bấm "Choose Manually"...

Hướng dẫn tạo thư viện chia sẻ ảnh tự chọn trên iOS 16
Nếu tự chọn ảnh, hãy chọn "Choose Manually".
Hướng dẫn tạo thư viện chia sẻ ảnh tự chọn trên iOS 16
Bấm nút "Continue".
Hướng dẫn tạo thư viện chia sẻ ảnh tự chọn trên iOS 16
Hãy tự đánh dấu những ảnh có thể chia sẻ và bấm "Add".

Người dùng có thể kiểm tra lại thư viện ảnh chia sẻ bằng cách bấm nút "Preview Shared Library".Nguồn: Vietbao

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn